Español

Viveiro produtor de clons de castiñeiro híbrido resistente á enfermidade da tinta polo sistema de acodo baixo. Produción de planta certificada, enxertada e micorrizada de castiñeiro para aptitudes de madeira, froito e dobre aptitude. Asesoramento técnico integral sobre repoboación e silvicultura do castiñeiro.

Pousa, Refoxos • Cortegada • Ourense 32211 • info@viveirosrefoxos.com • 649926559 • 661372851